Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

 Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, hem kendini beklenmedik kazalara ya da sağlık sorunlarına karşı güvence altına almak isteyen bireyler hem de çalışanları için avantajlı bir sigorta çözümü arayışında olan işverenler tarafından merak edilen bir konudur. Peki tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Kapsamı nedir? Özel sağlık sigortası ile arasında ne fark vardır?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Kapsamı
Tamamlayıcı sağlık sigortası, devlet desteklidir ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) karşılamadığı ya da teminat limitlerini aşan tedavi masraflarını poliçenizde belirtilen koşullar dahilinde karşılar ve  tedavi sürecinin her aşamasında kendinizi güvende hissetmenizi sağlar.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın karşıladığı sağlık hizmetleri, yatarak ve ayakta tedaviler olmak üzere iki gruba ayrılır.
Masrafları %100 karşılanan, limitsiz olan yatarak tedaviler, aşağıdaki tip uygulamalardır:

 • Ameliyat,
 • Radyoterapi,
 • Kemoterapi,
 • Küçük Cerrahi Müdahaleler,
 • Acil Müdahaleler,
 • Diyaliz,
 • Trafik Kazası Sonucu Diş Operasyonu,
 • Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
 • Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik,
 • Tıbbi Malzemeler,
 • Evde Bakım,
 • Ambulans…

Sigortalının yalnızca SGK katılım payı ödeyip alabileceği ayakta tedaviler ise, şu şekilde sıralanabilir:

 • Muayene,
 • Tahlil,
 • Röntgen,
 • Fizik Tedavi,
 • MR İşlemi…

Yukarıdakilere ek olarak ek teminat paketleri satın alınarak tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı genişletilebilir ancak tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamının dışında olan belli durumlar da mevcuttur. Sigorta yaptırmak isteyen kişide halihazırda bir hastalık durumu var ise mevcut hastalık teminat dışında kalır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Özel Sağlık Sigortası Arasında Ne Fark Vardır?
Birbirinden farklı olan bu iki sigorta ürünü zaman zaman karıştırılabilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası için SGK şartı aranırken, özel sağlık sigortasında böyle bir şart aranmamaktadır.
Tamamlayıcı Sağlık sigortası, SGK kapsamında yer alan siz ve birinci derece yakınlarınızın anlaşmalı özel hastanelerden fark ücreti ödemeden faydalanmanıza imkan veren bir sigorta ürünüdür.
Özel Sağlık Sigortası ise kişiye özeldir, diğer bir ifadeyle özel sağlık sigortası, kişiye özel bilgiler, beklentiler ve tercihler kapsamında tasarlanır.

Yorum Yap